Úradná tabuľa ÚJD SR

153/2023

č. rozhodnutia: 153/2023

č. správneho konania: 2173-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 23.05.2023

dátum právoplatnosti: 08.06.2023

Prílohy:

2173-2023_Rozhodnutie_153_2023_Rozhodnutie_153_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023