Úradná tabuľa ÚJD SR

153/2022

č. rozhodnutia: 153/2022

č. správneho konania: 2144-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 01.06.2022

dátum právoplatnosti: 21.06.2022

Prílohy:

2144-2022_Rozhodnutie_153_2022_Anonymizované R_153_2022_320_UhMa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023