Úradná tabuľa ÚJD SR

152/2024

č. rozhodnutia: 152/2024

č. správneho konania: 1222-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 04.04.2024

dátum právoplatnosti: 23.04.2024

Prílohy:

1222-2024_Rozhodnutie_152_2024_Rozhodnutie_152_2024.pdf

Aktualizácia: 02.05.2024