Úradná tabuľa ÚJD SR

152/2023

č. rozhodnutia: 152/2023

č. správneho konania: 1706-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 22.05.2023

dátum právoplatnosti: 22.06.2023

Prílohy:

1706-2023_Rozhodnutie_152_2023_Rozhodnutie 152_EBO.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023