Úradná tabuľa ÚJD SR

151/2024

č. rozhodnutia: 151/2024

č. správneho konania: 1155-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 05.04.2024

dátum právoplatnosti: 24.04.2024

Prílohy:

1155-2024_Rozhodnutie_151_2024_Rozhodnutie_151_2024.pdf

Aktualizácia: 02.05.2024