Úradná tabuľa ÚJD SR

150/2024

č. rozhodnutia: 150/2024

č. správneho konania: 1128-2024

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 03.04.2024

Prílohy:

1128-2024_Rozhodnutie_150_2024_R 150_2024.pdf

Aktualizácia: 03.04.2024