Úradná tabuľa ÚJD SR

150/2023

č. rozhodnutia: 150/2023

č. správneho konania: 1364-2023

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 17.05.2023

dátum právoplatnosti: 03.06.2023

Prílohy:

1364-2023_Rozhodnutie_150_2023_Rozhodnutie_150_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023