Úradná tabuľa ÚJD SR

15/2024

č. rozhodnutia: 15/2024

č. správneho konania: 1035-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 11.01.2024

dátum právoplatnosti: 14.02.2024

Prílohy:

1035-2024_Rozhodnutie_15_2024_Anonymizované rozhodnutie 15_2024.pdf

Aktualizácia: 14.02.2024