Úradná tabuľa ÚJD SR

15/2023

č. rozhodnutia: 15/2023

č. správneho konania: 1035-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 17.01.2023

dátum právoplatnosti: 03.02.2023

Prílohy:

1035-2023_Rozhodnutie_15_2023_Rozhodnutie_15_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023