Úradná tabuľa ÚJD SR

15/2022

č. rozhodnutia: 15/2022

č. správneho konania: 1047-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 18.01.2022

dátum právoplatnosti: 04.02.2022

Prílohy:

1047-2022_Rozhodnutie_15_2022_R015_2022_320_UhMa_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023