Úradná tabuľa ÚJD SR

149/2024

č. rozhodnutia: 149/2024

č. správneho konania: 1130-2024

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 03.04.2024

Prílohy:

1130-2024_Rozhodnutie_149_2024_R 149_2024.pdf

Aktualizácia: 04.04.2024