Úradná tabuľa ÚJD SR

149/2023

č. rozhodnutia: 149/2023

č. správneho konania: 1872-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 19.05.2023

dátum právoplatnosti: 07.06.2023

Prílohy:

1872-2023_Rozhodnutie_149_2023_UJD SR 1872-2023, Rozhodnutie, EMO34.002.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023