Úradná tabuľa ÚJD SR

149/2022

č. rozhodnutia: 149/2022

č. správneho konania: 2179-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 17.05.2022

dátum právoplatnosti: 08.06.2022

Prílohy:

2179-2022_Rozhodnutie_149_2022_Roz 149_2022 JAVYS.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023