Úradná tabuľa ÚJD SR

148/2024

č. rozhodnutia: 148/2024

č. správneho konania: 1983-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 02.04.2024

dátum právoplatnosti: 19.04.2024

Prílohy:

1983-2024_Rozhodnutie_148_2024_Rozhodnutie_148_2024.pdf

Aktualizácia: 22.04.2024