Úradná tabuľa ÚJD SR

147/2024

č. rozhodnutia: 147/2024

č. správneho konania: 1125-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 27.03.2024

Prílohy:

1125-2024_Rozhodnutie_147_2024_Rozhodnutie_147_2024.pdf

Aktualizácia: 27.03.2024