Úradná tabuľa ÚJD SR

147/2023

č. rozhodnutia: 147/2023

č. správneho konania: 835-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 12.05.2023

dátum právoplatnosti: 01.06.2023

Prílohy:

835-2024_Rozhodnutie_147_2023_R. č. 147_2023.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024