Úradná tabuľa ÚJD SR

147/2022

č. rozhodnutia: 147/2022

č. správneho konania: 1968-2022

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 26.05.2022

dátum právoplatnosti: 30.06.2022

Prílohy:

1968-2022_Rozhodnutie_147_2022_Anonymizované Rozhodnutie R _147_2022_ 320_UhMa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023