Úradná tabuľa ÚJD SR

146/2024

č. rozhodnutia: 146/2024

č. správneho konania: 1156-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 27.03.2024

dátum právoplatnosti: 13.04.2024

Prílohy:

1156-2024_Rozhodnutie_146_2024_Rozhodnutie_146_2024.pdf

Aktualizácia: 15.04.2024