Úradná tabuľa ÚJD SR

146/2023

č. rozhodnutia: 146/2023

č. správneho konania: 2101-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 15.05.2023

dátum právoplatnosti: 31.05.2023

Prílohy:

2101-2023_Rozhodnutie_146_2023_Rozhodnutie_146_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023