Úradná tabuľa ÚJD SR

145/2024

č. rozhodnutia: 145/2024

č. správneho konania: 1852-2024

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 27.03.2024

dátum právoplatnosti: 19.04.2024

Prílohy:

1852-2024_Rozhodnutie_145_2024_Rozhodnutie_145_2024.pdf

Aktualizácia: 22.04.2024