Úradná tabuľa ÚJD SR

145/2023

č. rozhodnutia: 145/2023

č. správneho konania: 1770-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 10.05.2023

dátum právoplatnosti: 10.06.2023

Prílohy:

1770-2023_Rozhodnutie_145_2023_R UJD SR 145_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023