Úradná tabuľa ÚJD SR

145/2022

č. rozhodnutia: 145/2022

č. správneho konania: 1103-2022

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 17.05.2022

dátum právoplatnosti: 04.06.2022

Prílohy:

1103-2022_Rozhodnutie_145_2022_R145_2022_GrOt.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023