Úradná tabuľa ÚJD SR

144/2024

č. rozhodnutia: 144/2024

č. správneho konania: 1089-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 26.03.2024

dátum právoplatnosti: 12.04.2024

Prílohy:

1089-2024_Rozhodnutie_144_2024_Rozhodnutie_144_2024.pdf

Aktualizácia: 24.04.2024