Úradná tabuľa ÚJD SR

144/2023

č. rozhodnutia: 144/2023

č. správneho konania: 880-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 09.05.2023

dátum právoplatnosti: 30.05.2023

Prílohy:

880-2024_Rozhodnutie_144_2023_Roz144_2023.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024