Úradná tabuľa ÚJD SR

143/2023

č. rozhodnutia: 143/2023

č. správneho konania: 1769-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 22.05.2023

dátum právoplatnosti: 08.06.2023

Prílohy:

1769-2023_Rozhodnutie_143_2023_R143_2023_GaPe.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023