Úradná tabuľa ÚJD SR

142/2024

č. rozhodnutia: 142/2024

č. správneho konania: 1132-2024

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 27.03.2024

dátum právoplatnosti: 29.04.2024

Prílohy:

1132-2024_Rozhodnutie_142_2024_Rozhodnutie_142_2024.pdf

Aktualizácia: 02.05.2024