Úradná tabuľa ÚJD SR

142/2023

č. rozhodnutia: 142/2023

č. správneho konania: 1751-2023

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 05.05.2023

dátum právoplatnosti: 22.05.2023

Prílohy:

1751-2023_Rozhodnutie_142_2023_Rozhodnutie_VUJE_142_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023