Úradná tabuľa ÚJD SR

142/2022

č. rozhodnutia: 142/2022

č. správneho konania: 2160-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 10.05.2022

dátum právoplatnosti: 27.05.2022

Prílohy:

2160-2022_Rozhodnutie_142_2022_R142_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023