Úradná tabuľa ÚJD SR

142/2022

č. rozhodnutia: 142/2022

č. správneho konania: 2160-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 10.05.2022

Prílohy:

2160-2022_Rozhodnutie_142_2022_R142_2022_SeTi_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 11.05.2022