Úradná tabuľa ÚJD SR

141/2024

č. rozhodnutia: 141/2024

č. správneho konania: 1131-2024

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 27.03.2024

Prílohy:

1131-2024_Rozhodnutie_141_2024_Rozhodnutie_141_2024.pdf

Aktualizácia: 28.03.2024