Úradná tabuľa ÚJD SR

141/2023

č. rozhodnutia: 141/2023

č. správneho konania: 994-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 05.05.2023

dátum právoplatnosti: 22.05.2023

Prílohy:

994-2023_Rozhodnutie_141_2023_Rozhodnutie_141_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023