Úradná tabuľa ÚJD SR

141/2022

č. rozhodnutia: 141/2022

č. správneho konania: 2076-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 10.05.2022

dátum právoplatnosti: 27.05.2022

Prílohy:

2076-2022_Rozhodnutie_141_2022_R141_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023