Úradná tabuľa ÚJD SR

140/2024

č. rozhodnutia: 140/2024

č. správneho konania: 1991-2024

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 27.03.2024

dátum právoplatnosti: 13.04.2024

Prílohy:

1991-2024_Rozhodnutie_140_2024_Rozhodnutie_140_2024.pdf

Aktualizácia: 24.04.2024