Úradná tabuľa ÚJD SR

140/2023

č. rozhodnutia: 140/2023

č. správneho konania: 1072-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 05.05.2023

dátum právoplatnosti: 26.05.2023

Prílohy:

1072-2023_Rozhodnutie_140_2023_140.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023