Úradná tabuľa ÚJD SR

140/2022

č. rozhodnutia: 140/2022

č. správneho konania: 1987-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 03.06.2022

dátum právoplatnosti: 24.06.2022

Prílohy:

1987-2022_Rozhodnutie_140_2022_R140_2022_StFr_HaLa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023