Úradná tabuľa ÚJD SR

14/2024

č. rozhodnutia: 14/2024

č. správneho konania: 1076-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 15.01.2024

dátum právoplatnosti: 02.02.2024

Prílohy:

1076-2024_Rozhodnutie_14_2024_14.pdf

Aktualizácia: 02.02.2024