Úradná tabuľa ÚJD SR

14/2023

č. rozhodnutia: 14/2023

č. správneho konania: 1123-2023

žiadateľ: Želmíra Klačková

dátum vydania: 17.01.2023

dátum právoplatnosti: 13.02.2023

Prílohy:

1123-2023_Rozhodnutie_14_2023_1123-2023_Rozhodnutie_Rozhodnutie_14_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023