Úradná tabuľa ÚJD SR

14/2022

č. rozhodnutia: 14/2022

č. správneho konania: 993-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 25.01.2022

dátum právoplatnosti: 01.03.2022

Prílohy:

993-2022_Rozhodnutie_14_2022_Anonymizované rozhodnutie_14_2022_ SpK č. UJD SR 993-2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023