Úradná tabuľa ÚJD SR

139/2023

č. rozhodnutia: 139/2023

č. správneho konania: 1811-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 16.05.2023

dátum právoplatnosti: 02.06.2023

Prílohy:

1811-2023_Rozhodnutie_139_2023_Rozhodnutie_139_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023