Úradná tabuľa ÚJD SR

139/2022

č. rozhodnutia: 139/2022

č. správneho konania: 1826-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 11.05.2022

dátum právoplatnosti: 13.06.2022

Prílohy:

1826-2022_Rozhodnutie_139_2022_R 139_2022_HiEv.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023