Úradná tabuľa ÚJD SR

138/2023

č. rozhodnutia: 138/2023

č. správneho konania: 1705-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 02.05.2023

dátum právoplatnosti: 18.05.2023

Prílohy:

1705-2023_Rozhodnutie_138_2023_Rozhodnutie_138_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023