Úradná tabuľa ÚJD SR

136/2023

č. rozhodnutia: 136/2023

č. správneho konania: 1812-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 02.05.2023

dátum právoplatnosti: 18.05.2023

Prílohy:

1812-2023_Rozhodnutie_136_2023_Rozhodnutie_136_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023