Úradná tabuľa ÚJD SR

135/2023

č. rozhodnutia: 135/2023

č. správneho konania: 1914-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 04.05.2023

dátum právoplatnosti: 22.05.2023

Prílohy:

1914-2023_Rozhodnutie_135_2023_135.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023