Úradná tabuľa ÚJD SR

135/2022

č. rozhodnutia: 135/2022

č. správneho konania: 1811-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 06.05.2022

dátum právoplatnosti: 10.06.2022

Prílohy:

1811-2022_Rozhodnutie_135_2022_Anonymizované rozhodnutie R_135_2022_UhMa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023