Úradná tabuľa ÚJD SR

134/2024

č. rozhodnutia: 134/2024

č. správneho konania: 1346-2024

žiadateľ: Amaron

dátum vydania: 21.03.2024

dátum právoplatnosti: 15.04.2024

Prílohy:

1346-2024_Rozhodnutie_134_2024_R134_2024.pdf

Aktualizácia: 03.05.2024