Úradná tabuľa ÚJD SR

134/2023

č. rozhodnutia: 134/2023

č. správneho konania: 1369-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 26.04.2023

dátum právoplatnosti: 27.05.2023

Prílohy:

1369-2023_Rozhodnutie_134_2023_Rozhodnutie č. 134_2023 k SpK 1369-2023 .002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023