Úradná tabuľa ÚJD SR

134/2022

č. rozhodnutia: 134/2022

č. správneho konania: 1541-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 25.04.2022

dátum právoplatnosti: 13.05.2022

Prílohy:

1541-2022_Rozhodnutie_134_2022_R_134_2022_MaPa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023