Úradná tabuľa ÚJD SR

133/2024

č. rozhodnutia: 133/2024

č. správneho konania: 1091-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 22.03.2024

dátum právoplatnosti: 10.04.2024

Prílohy:

1091-2024_Rozhodnutie_133_2024_Rozhodnutie_133_2024.pdf

Aktualizácia: 15.04.2024