Úradná tabuľa ÚJD SR

133/2022

č. rozhodnutia: 133/2022

č. správneho konania: 1101-2022

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 20.04.2022

dátum právoplatnosti: 10.05.2022

Prílohy:

1101-2022_Rozhodnutie_133_2022_R_133_2022_MaPa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023