Úradná tabuľa ÚJD SR

132/2024

č. rozhodnutia: 132/2024

č. správneho konania: 1622-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 20.03.2024

Prílohy:

1622-2024_Rozhodnutie_132_2024_Rozhodnutie_132_2024.pdf

Aktualizácia: 22.03.2024