Úradná tabuľa ÚJD SR

132/2023

č. rozhodnutia: 132/2023

č. správneho konania: 1617-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 17.05.2023

Prílohy:

1617-2023_Rozhodnutie_132_2023_Rozhodnutie 132_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023